Enter Gruppen 2018


Nøkkeltall

2018 var et veldig spennende og innholdsrikt år for Enter Gruppen. Vi har hatt solid vekst de siste tre årene og landet i 2018 på nærmere 300 MNOK i omsetning. Det som er enda mer imponerende er hva vi omsetter for per ansatt (OPA), et tall som er mye brukt i denne bransjen. Her havnet vi på respektable 5 millioner kroner pr ansatt. For å sette det i perspektiv er det tilfredsstillende med en OPA på mellom 500 000 og 1 000 000 NOK. Alt over én million er svært bra.


Utleie

Utleieporteføljen vår har også økt, noe som følgelig har skapt store verdier for oss i 2018. Vi har hatt aller høyest vekst innen leiligheter hvor vi nå nærmer oss 150 leiligheter, men også næringsdelen har fått et solid løft innen utleide kvadratmeter. Utleieporteføljen gir i motsetning til våre konkurrenter som kun satser på boligutvikling for salg, en unik sikkerhet i ulike markedskonjunkturer. Vi er klare på at satsingen på utleie vil fortsette sin kraftige vekst også i 2019.


Våre produkter

Et av våre viktigste mål som vi strever etter hver dag, er å være fremtidsrettede. Eiendomsutviklingen vår i 2018 har jobbet aktivt med standardisering av produkter som skal møte markedet de forekommende 5 årene. Volumet på eiendomsutvikling vil bli nokså likt som 2017/18 med nærmere 100 nye boliger også i 2019.


Til slutt

Takk til alle som har fulgt oss gjennom året, og som har likt og delt innleggene våre. Vi håper 2018 var et godt år for dere, og at 2019 blir enda bedre!

Enter Gruppen har aldri før vært bedre rigget for et spennende driftsår, med unike ansatte i alle forretningsområder og en god økonomisk posisjon. Vi er alle fulladet og ivrige på å ta fatt på 2019.